Source to you

U en uw gezin verdienen niet minder dan de zuiverste, krachtigste en meest effectieve oliën op aarde. doTERRA is er trots op ze u te kunnen brengen.

Wetenschappers

Het doTERRA verschil

In tegenstelling tot anderen in de essentiële olie-industrie is dōTERRA gebouwd op stevige wetenschap. doTERRA biedt werk aan meer dan 30 wetenschappers en heeft maar liefst 200 m² aan hoogwaardige laboratoriumruimte. De toegewijde wetenschappers van dōTERRA zijn altijd op zoek naar de grenzen van nauwkeurigheid bij het testen van essentiële oliën. Ze zijn verantwoordelijk voor doorbraken in winning, ontwikkelingen in gebruiksmodellen, en geavanceerde testprocedures. doTERRA heeft de aromatherapietraditie de 20e eeuw binnengeloodst en blijft de ongeëvenaarde leider in innovatie.

Certified Pure Therapeutic Grade®

doTERRA’s geavanceerde lab gebruikt de modernste testprocedures om de zuiverheid en kracht van haar essentiële oliën te waarborgen.

Nadat de aromatische bestanddelen zijn gedestilleerd uit het plantaardig materiaal, wordt elke batch nauwgezet getest om zeker te zijn dat hij voldoet aan de CPTG Certified Pure Therapeutic Grade® standaarden.

doTERRA heeft deze strenge criteria ontwikkeld om ervoor te zorgen dat haar oliën geen vulmiddelen, synthetische ingrediënten of schadelijke vervuilingen bevatten. doTERRA gebruikt haar eigen laboratoria en die van betrouwbare derde partijen, waar de essentiële oliën het CPTG-proces doorlopen, om zeker te zijn dat klanten elke keer weer olie van de hoogste kwaliteit krijgen.

Meest getest.
Meest betrouwbaar.

De missie van doTERRA omvat zowel het ontdekken als ontwikkelen van de hoogst kwalitatieve essentiële oliën ter wereld. We blijven vooraan staan met onze wetenschappelijke vooruitgang door samen te werken met geselecteerde academische, industriële en wetenschappelijke instituten.

Gaschromatografie en massaspectrometrie zijn geprezen als de standaard voor het testen van essentiële oliën, maar hoewel ze een goede eerste indicator zijn voor kwaliteit, zijn ze geen definitieve indicator.

Daarom heeft doTERRA een testreeks ontwikkeld die veel verder gaat dan de standaard in de industrie, zowel in de breedte als in bereik. Elke stap zorgt ervoor dat alleen de essentiële oliën van de hoogste kwaliteit door de kwaliteitscontrole en de kwaliteitsbewaking komen en bij u en uw gezin terechtkomen.

Elke batch essentiële oliën gaat door een keur aan robuuste en vastgelegde tests. Dit zijn onder andere de volgende tests:

Organoleptische beoordeling

In deze fase beoordelen chemici, productie-engineers en kwaliteitsmedewerkers het uiterlijk, het aroma en de kleur van elke essentiële olie.

Specifieke dichtheid

Dit onderdeel van de tests vergelijkt de volume/gewicht verhouding ten opzichte van referentiestandaarden, ter controle van de kwaliteit en zuiverheid.

Gaschromatografie / massaspectrometrie (GC/MS)

In deze fase worden de moleculen gescheiden en geïdentificeerd, zodat gekeken kan worden of de samenstelling van de olie overeenkomt met het verwachte chemische profiel.

Fourier Transform Infraroodspectrometrie (FTIR)

FTIR-test gebruikt infrarood licht om de samenstelling van een olie te controleren en te bepalen of hij voldoet aan de vastgelegde standaarden van doTERRA.

Optische rotatie

Vervolgens wordt met optische rotatie getest op chiraliteit (de oriëntatie van moleculen). Hierbij wordt gebruikt gemaakt van apparatuur waarmee gekeken wordt of de ruimtelijke structuur van de moleculen overeenkomt met een bekende standaard. Zo kan worden gezien of er toevoegingen aanwezig zijn, iets wat met GC/MS niet kan.

Refractie-index

Een refractometer wordt gebruikt om de refractie-index van een essentiële olie te bepalen - een waarde die aangeeft hoe licht door een bepaalde stof beweegt - om te kijken of de essentiële olie voldoet aan de vastgelegde standaard van doTERRA.

Contaminatietest

Batches die voldoen aan de fysische testcriteria worden daarna blootgesteld aan een aantal on-site contaminatietests door geoefende microbiologen, om te bepalen dat er geen schadelijke contaminanten aanwezig zijn. De oliën worden getest op mogelijk schadelijke micro-organismen, zware metalen en pesticiden, om veilig gebruik te waarborgen als de richtlijnen voor gebruik worden opgevolgd.

Houdbaarheidstest

doTERRA voert ook voortdurende houdbaarheidstests uit om te zorgen dat essentiële oliën hun zuiverheid en effectiviteit behouden tijdens de duur van hun gebruik. In deze testserie worden ruimtes gebruikt waarin de temperatuur en luchtvochtigheid worden gebruikt om te analyseren hoe essentiële oliën reageren wanneer ze voor langere tijd worden blootgesteld aan verschillende atmosferische omstandigheden. Dit testprotocol zorgt ervoor dat de essentiële oliën van doTERRA jarenlang veilige en effectieve voordelen opleveren.

Source to you

U en uw gezin verdienen niet minder dan de zuiverste, krachtigste en meest effectieve oliën op aarde. doTERRA is er trots op ze u te kunnen brengen.

The template could not be found.